Met ingang van 1 januari 2013 zijn de tandarts-tarieven vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat alle tandartsen in Nederland dezelfde prijzen in rekening brengen. Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bekijk de tandarts tarieven voor 2023

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Wanneer u patiënt bent bij Leident zorgen wij ervoor dat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gaat. Wij werken samen met een groot aantal verzekeraars.

Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar  https://vergelijkmondzorg.nl/beste-tandartsverzekering/

Volwassenen aangewezen op aanvullende verzekeringen – welke verzekering past het beste bij u?

De basisverzekering biedt volwassenen nagenoeg geen dekking voor de tandarts. Welke verzekering het beste bij u past hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (met name uw financiële mogelijkheden om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen en daarnaast van uw voorkeur om minder of meer risico te willen lopen). Wij kunnen u bij het uitkiezen niet behulpzaam zijn. Het is raadzaam u door uw verzekeringsadviseur goed te laten voorlichten m.b.t. de vergoedingen.

Vergoeding implantaten

Of uw implantaatbehandeling wel of niet vergoed wordt, hangt af van een aantal factoren, zoals type behandeling en uw verzekeringspolis.

In het algemeen geldt dat er geen vergoeding verstrekt wordt vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering kunt u hier misschien een vergoeding uit ontvangen. De verstrekkingen verschillen per maatschappij en per gekozen polis. Laat u vooraf goed informeren door uw verzekeringsmaatschappij en vraag toestemming voor de behandeling.

Op ieder regel zijn uitzonderingen, zo ook op de algemene vergoedingsregel.

Kosten en vergoeding klikgebit op implantaten

De vergoeding voor een overkappingsprothese op implantaten, het zogenaamde klikgebit, komt in principe in aanmerking voor volledige vergoeding uit de basisverzekering.
Wél geldt een eigen bijdrage en een eventueel eigen risico dat u voor deze behandeling moet betalen. Hieronder de regels voor 2019:

Wat wordt vergoed?

 • de implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • het kliksysteem op de implantaten
 • het kunstgebit dat op de implantaten wordt vastgeklikt
 • de techniek- en materiaalkosten tot een maximaal bedrag

Wat is uw eigen bijdrage bij een onder klikgebit in combinatie met een nieuwe bovenprothese?

 • U betaalt 17% van de kosten voor een klikgebit in de onderkaak in combinatie met een nieuw bovengebit
 • U betaalt 10% van de kosten van de drukknoppen

Het kan zijn dat uw eigen bijdrage uit een aanvullende verzekering (deels) vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeringspakket.

Voor de exacte kosten van uw eigen bijdrage, raadpleeg uw verzekeraar.

Wanneer kom je in aanmerking voor een klikgebit?

 • mensen die geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak en bovenkaak. Dus volledig tandeloos zijn.
 • mensen die geen normaal kunstgebit kunnen krijgen omdat zij problemen hebben met de vorm van hun kaak
 • mensen die een erg geslonken kaak hebben, omdat zij al lange tijd een kunstgebit dragen
 • als een optimaal vervaardigde normale prothese de problematiek niet oplost

Wat is een klikgebit

Wanneer u een klikgebit aangemeten krijgt, dan krijgt u 2 (of in sommige situaties 4 of 6) implantaten in de onderkaak geplaatst waarop een nieuwe onderprothese op 2 drukknoppen of op een staaf wordt vastgeklikt. U kunt het gebit zelf uitnemen en weer vastklikken. Ook wordt een nieuwe bovenprothese (zonder implantaten) aangemeten, passend op het nieuwe klikgebit.

Vergoeding van een volledige prothese (kunstgebit) zonder implantaten

Een gewoon, volledige prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt een eigen bijdrage van 25% en een eventueel eigen risico.

Er is dus geen reden om met een slecht passend gebit te blijven rondlopen.

Let wel partiële protheses vallen niet onder de basisverzekering en betaalt u zelf of worden door uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed.

Kosten en vergoeding kroon op een implantaat?

Voor vergoeding van een kroon op implantaten gelden eigen regels.

Doorgaans vindt er geen vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering dan zou hieruit een vergoeding kunnen plaatsvinden.

De condities voor de verstrekte vergoeding zijn afhankelijk van zorgverzekeraar en soort aanvullende verzekering. Laat u hierover goed informeren door uw zorgverzekeraar!

Uitzondering op de regel

 • Vergoeding vanuit de basisverzekering geldt alléén voor jongeren (tot 18 jaar) die blijvende snij- en hoektanden missen.
 • Het verlies of geheel ontbreken van de tand moet voor 18e jaar zijn ontstaan.
 • Tot hun 23e jaar kunnen zij een implantaat krijgen die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Wat wordt vergoed?

 • de implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • de kronen op de implantaten
 • vergoeding geldt tot 23e jaar

Belangrijk!

Komt u voor volledige of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking, dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Uw behandelaar zal dit bij uw verzekering aanvragen.

Wettelijke (verplicht) eigen risico

Iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder heeft voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag. In 2019 bedraagt het verplicht eigen risico € 385. Een eigen risico houdt in dat u een klein deel van de jaarlijkse kosten van medicijnen en zorg zelf moet betalen. Dit geldt niet voor zorg uit de basisverzekering, op een aantal uitzonderingen na. Het wettelijke eigen risico is een minimum vereist bedrag, u kunt ervoor kiezen dit bedrag hoger te leggen zodat de zorgverzekeraar u een korting op uw premiekosten kan geven.

Voor meer informatie klik hier: https://www.tandartsverzekering.nl/vergoedingen.html

Vragen over uw rekening – Anders Medical Factoring

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan https://www.infomedics.nl

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Nieuwsartikelen

Binnenkort zijn wij ook geopend op donderdagen

01-03-2022

Wij hebben goed nieuws voor u! Binnenkort kunt u namelijk ook op donderdagen bij ons terecht.

Bekijk artikel
Pand Leident

U bent van harte welkom in onze moderne praktijk

Wij ontvangen u graag bij ons in de praktijk. Ons team staat voor u klaar en kijkt ernaar uit om u van dienst te zijn. U bent bij ons aan het juiste adres voor uw periodieke gebitscontrole. Daarnaast bieden wij een aantal behandelingen aan, waarvoor u bij ons goed terecht kunt.

Kunnen wij u binnenkort bij ons in de praktijk verwachten? Wij kijken uit naar uw komst.

Inschrijven
Bel ons
Route
Leident